Sådan mindsker du din affaldsmængde med komposterbare affaldsposer

Af Peter - 14 Jun 2023

Affald udgør en væsentlig del af langt de fleste menneskers hverdag. Alt fra tandpastatuber, toilet- og køkkenpapir, pizzabakker og madrester ender en dag som affald. Derfor er affaldsposer også fast inventar i de danske hjem. Affaldsposer findes i mange størrelser, tykkelser og farver. De rette affaldsposer afhænger i høj grad af, hvor meget affald din husholdning producerer, hvor store jeres skraldespande er, og hvor ofte I går ned eller udenfor med jeres affald. I nyere tid er flere og flere dog begyndt at benytte de grønne og letgenkendelige komposterbare affaldsposer, når de smider madaffald ud.

De komposterbare affaldsposer

Komposterbare affaldsposer fra BIOBAG ZENZO adskiller sig fra almindelige affaldsposer ved, at de er nedbrydelige og dermed ikke efterlader mikroplast. Derfor er de særligt velegnede til indsamling af alle former for organisk affald, som eksempelvis almindeligt køkkenaffald. Komposterbare affaldsposer kan i dag fås hos både boligforeninger og kommuner, der kan købe poserne direkte fra BIOBAG ZENZO. Hvis du er i tvivl om, hvordan selv kan få fat i komposterbare affaldsposer fra BIOBAG ZENZO, kan du med fordel henvende dig hos en relevant kontaktperson i enten kommunen eller i den boligforening, du tilhører.

Det er en vanesag

Hvis du indtil nu altid blot har smidt alt dit affald i én spand, kan det godt virke en smule anstrengende at skulle til at sortere i pap, metal, elektronik, plastic og bio. Men som med alt andet er affaldssortering i høj grad et spørgsmål om at få tillagt sig nogle gode vaner. I forhold til affaldssorteringen skal du først købe nok spande og poser til, at du kan sortere alt dit affald inden for hjemmets fire vægge. Sådan slipper du nemlig for at skulle rende ned med affaldet flere gange om dagen. Bioaffald bør have den største spand, fordi det sandsynligvis er dét, du har mest af i hjemmet. Og når du køber dine komposterbare affaldsposer, kan du med fordel sørge for at købe stort ind. Følger du affaldssorteringens regler i et par måneder, vil du nå til et punkt, hvor du ikke længere tænker over, at du sorterer, og at du bruger de komposterbare affaldsposer. Deres bionedbrydende funktion gør til gengæld, at du markant kan mindske din affaldsmængde, når du gør poserne til en naturlig del af din hverdag.